استراتژی بازاریابی و برند

 شخصیت و جایگاه‌یابی برند و رویکردهای ارتباطی و تدوین برند‌بوک و برند‌استوری

طراحی و راهبری کمپین

طراحی، تدوین و برنامه‌ریزی کمپین‌های تبلیغاتی بر اساس رویکردهای ارتباطی و برنداستوری

خلاقیت و تولیدمحتوا

کپی رایتینگ و طراحی خلاقانه با رویکرد شخصیت،جایگاه و مخاطبین برند

آتلیه طراحی گرافیک

اتاق فکر جهت رسیدن به تصویری اوریجینال

تولید رسانه

تولید موشن گرافیک، تیزرهای ویدئویی و رادیویی

امور چاپ

کلیه امکانات به روز چاپ و صحافی زیر یک سقف
_

ثمره 15 سال حضور مستمر

افتخار همکاری با ...

_

برخی از پروژه‌های انجام شده حلیاهنر

مفتخریم به انجام پروژه‌هایی همچون ...

_

حلیاهنر از نظر کارفرمایان ...